Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

1513 9abf
Moje włosy po przebudzeniu
1531 b2fd
Kiedy ktoś przyłapie mnie na robieniu czegoś głupiego
1558 b3b3
Kiedy próbuję flirtować z kimś kto mi się podoba

February 19 2014

2972 72f8
Kiedy próbuję założyć obcisłe spodnie


Kiedy próbuję założyć obcisłe spodnie

February 18 2014

1324 61f0
Kiedy czekam na pizzę i usłyszę dzwonek do drzwi


Kiedy czekam na pizzę i usłyszę dzwonek do drzwi

February 10 2014

3970 5888
Kiedy zobaczę że kumpela w końcu zagadała do chłopaka który jej...


Kiedy zobaczę że kumpela w końcu zagadała do chłopaka który jej się podoba

3971 6df3
Kiedy jestem zmęczony/a i ktoś próbuje coś do mnie mówić


Kiedy jestem zmęczony/a i ktoś próbuje coś do mnie mówić

February 06 2014

8885 bab9
Kiedy ktoś pyta mnie w sobotę czy już umiem na poniedziałek


Kiedy ktoś pyta mnie w sobotę czy już umiem na poniedziałek

February 05 2014

February 04 2014

6375 39b5
Mój pierwszy raz na łyżwach


Mój pierwszy raz na łyżwach

February 02 2014

Kiedy ktoś mnie pyta jakie mam plany na przyszłość


Kiedy ktoś mnie pyta jakie mam plany na przyszłość

Kiedy w domu nie ma nic słodkiego


Kiedy w domu nie ma nic słodkiego

February 01 2014

7504 0a44
Kiedy nauczyciel przeklnie na lekcji


Kiedy nauczyciel przeklnie na lekcji

7505 ef9f
Kiedy mama mówi że mam karę na kompa


Kiedy mama mówi że mam karę na kompa

January 28 2014

7675 596f
Kiedy zobaczę pająka


Kiedy zobaczę pająka

January 25 2014

January 24 2014

3578 3ef8
Kiedy nauczyciel zbiera pracę domową o której nie miałem/am...


Kiedy nauczyciel zbiera pracę domową o której nie miałem/am pojęcia

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl